RAPORTY BIEŻĄCE 2015
TYTUŁ DATAPLIK
Raport bieżący nr 35/2015 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta. 15/12/2015pobierz plik
Raport bieżący nr 34/2015 – Zawarcie umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego14/12/2015pobierz plik
Raport bieżący nr 33/2015 – Nabycie akcji własnych30/11/2015pobierz plik
Raport bieżący nr 32/2015 – – Decyzja o odtajnieniu opóźnionej informacji poufnej26/11/2015pobierz plik
Raport bieżący nr 31/2015 – Nabycie akcji własnych13/11/2015pobierz plik
Raport bieżący nr 30/2015 – Nabycie akcji własnych15/10/2015pobierz plik
Raport bieżący nr 29/2015 – Nabycie akcji własnych15/10/2015pobierz plik
Raport bieżący nr 28/2015 – Korekta raportu za I półrocze 2015r.1/09/2015pobierz plik
Raport bieżący nr 27/2015 – Przejęcie udziałów w spółce zależnej Betstal Sp. z o.o.25/08/2015pobierz plik
Raport bieżący nr 26/2015 – Nabycie akcji własnych14/08/2015pobierz plik
Raport bieżący nr 25/2015 – Obroty z Grupą Kapitałową ArcelorMittal na wartość umowy znaczącej27/07/2015pobierz plik
Raport bieżący nr 24/2015 – Nabycie akcji własnych15/07/2015pobierz plik
Raport bieżący nr 23/2015 – Nabycie akcji własnych15/07/2015pobierz plik
Raport bieżący nr 22/2015 – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Bowim SA8/06/2015pobierz plik
Raport bieżący nr 21/2015 – Obroty z Grupą Kapitałową CMC na wartość umowy znaczącej3/06/2015pobierz plik
Raport bieżący nr 20/2015 – Podpisanie przez Bowim SA oraz spółkę zależną Passat-Stal SA umowy ramowej z PGNIG SA26/05/2015pobierz plik
Raport bieżący nr 19/2015 – Wybór oferty Bowim SA oraz spółki zależnej Passat-Stal S.A.20/05/2015pobierz plik
Raport nr 18/2015 – Nabycie akcji własnych15/05/2015pobierz plik
Raport nr 17/2015 – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ „Bowim” SA w dniu 14.05.2015r.14/05/2015pobierz plik
Załącznik nr 1 – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ „Bowim” SA w dniu 14.05.2015r14/05/2015pobierz plik
Raport nr 16/2015 – Treść uchwał podjętych na ZWZ „Bowim” SA w dniu 14.05.2015 r.14/05/2015pobierz plik
Załącznik nr 1 – Uchwały podjęte na ZWZ „Bowim” SA w dniu 14.05.2015 r.14/05/2015pobierz plik
Raport nr 15/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim S.A.17/04/2015pobierz plik
Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A.17/04/2015pobierz plik
Załącznik nr 2 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A.17/04/2015pobierz plik
Załącznik nr 3 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 201417/04/2015pobierz plik
Załącznik nr 4 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej GK „Bowim” za 201417/04/2015pobierz plik
Raport nr 14/2015 – Nabycie akcji własnych15/04/2015pobierz plik
Raport nr 13/2015 – Spełnienie warunku do zwiększenia limitu kredytowego w banku Pekao SA7/04/2015pobierz plik
Raport nr 12/2015 – Zawarcie umowy faktoringu z Pekao Faktoring Sp. z o.o.31/03/2015pobierz plik
Raport nr 11/2015 – Nabycie akcji własnych13/03/2015pobierz plik
Raport nr 10/2015 – Zawarcie aneksu do umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska27/02/2015pobierz plik
Raport nr 9/2015 – Zawarcie umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim SA27/02/2015pobierz plik
Raport nr 08/2015 – Nabycie akcji własnych13/02/2015pobierz plik
Raport nr 07/2015 – Zwrot podatku VAT przez Dyrektora Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu29/01/2015pobierz plik
Raport nr 06/2015 – Nabycie akcji własnych15/01/2015pobierz plik
Raport nr 5/2015 – Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z bankiem Pekao S.A14/01/2015pobierz plik
Raport nr 4/2015 – Zawarcie aneksu do umowy z PKO BP przez spółkę zależną Bowim – Podkarpacie Sp. z o.o.9/01/2015pobierz plik
Raport nr 3/2015 – Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej8/01/2015pobierz plik
Raport nr 2/2015 – Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Jednolity tekst Statutu spółki8/01/2015pobierz plik
Załącznik – Tekst jednolity Statutu Spółki8/01/2015pobierz plik
Raport nr 1/2015 – Terminarz publikacji raportów okresowych w 2015 roku7/01/2015pobierz plik